Hållbara Reimersholme

Välkommen till föreningen Hållbara Reimersholme! Vi arbetar för att minska vår klimat- och miljöpåverkan och samtidigt stärka den sociala gemenskapen och öka engagemanget på Reimersholme.

Föreningens fyra arbetsgrupper:

Avfall, återvinning & återbruk | Energi & bostad | Grönska & biologisk mångfald | Transporter

Nyheter 2022


Tidigare nyheter och evenemang

Facebook

Föreningen har en Facebook-grupp för nyheter, tips med mera.

Gå med i gruppen du också!