Hållbara Reimersholme

Välkommen till föreningen Hållbara Reimersholme! Vi arbetar för att minska vår klimat- och miljöpåverkan och samtidigt stärka den sociala gemenskapen och öka engagemanget på ön Reimersholme nära Hornstull på Södermalm i Stockholm.

Föreningens fyra arbetsgrupper:

Avfall, återvinning & återbruk | Energi & bostad | Grönska & biologisk mångfald | Transporter