Gruppen för
energi & bostad

Med elektrifiering av transport och industri kommer elbehovet att öka. Vad betyder det för oss som bor på Reimersholme, måste vi passivt följa med i elprisets svängningar eller kan vi själva göra något? Spara el, sätta solpaneler på taket, batterilager? Kom med i gruppen för energi & bostad och diskutera nya lösningar som är på gång!