Gruppen för
avfall, återvinning & återbruk

I Sverige genererar vi över 440 kg avfall per person, en siffra som stadigt ökar. Vad kan vi på Reimersholme göra för att förbruka mindre resurser och använda de vi har klokare? Gruppen arrangerar bland annat träffar för textilt återbruk, bytesdagar, har fått mobila miljöstationen till Reimersholme och arbetar för matavfallsåtervinning på ön.