Gruppen för
grönska & biologisk mångfald

Grönytor och biologisk mångfald minskar i snabb takt i hela världen. På Reimersholme finns stora möjligheter att göra viktiga insatser i vår närmiljö. Kanske en blomsteräng för våra livsviktiga pollinerare, trädplantering för att binda koldioxid eller en vattendamm för våra hotade grodarter? Till denna arbetsgrupp är du välkommen både om du gillar att få jord under naglarna eller om du vill påverka staden att ta mer miljöhänsyn i skötseln av grönytorna.